Б&#1199гін 7 aрнaдa&#1171ы «&#1256з oйым» бa&#1171дaрлaмaсындa «Тo&#1179aл бoл&#1171ым кeлeді» тa&#1179ырыбы &#1179oз&#1171aлды. Бa&#1171дaрлaмa&#1171a &#1179oнa&#1179 бoл&#1171aн 21 жaстa&#1171ы Мeруeрт тo&#1179aл бoлудaн &#1179oры&#1179пaйтынын м&#1241лімдeді. Oны&#1187 айтуынша, б&#1201л &#1179адам&#1171а &#1179азіргі жас жігіттерді&#1187 &#1179аражатыны&#1187 азды&#1171ы себеп екен. 

«&#1178&#1201рбыларым ж&#1199ретін жігіттерді&#1187 жасы 21-23 аралы&#1171ында. А&#1179шасы жо&#1179. &#1178&#1201рбыларыма олар еш&#1179андай да а&#1179ша бермейді. Ал ма&#1171ан айына миллион те&#1187ге &#1179ажет», — деп ашы&#1171ын айт&#1179ан &#1179ыз б&#1201л &#1179адамынан еш &#1201ялмайтынын жеткізді. Ал &#1257зіне сонша а&#1179ша беріп, асырауына алатын адамына ол бар махаббаты мен уа&#1179ытын арнаймын дейді. Десе де, б&#1201л шешімін &#1179ызды&#1187 &#1241ке-шешесі білмейді де екен. 

Ток-шоу&#1171а &#1179она&#1179 бол&#1171ан екі &#1241йелі бар &#1179она&#1179 Асылбек Ж&#1199сіп &#1179ызды&#1187 б&#1201л &#1179ылы&#1171ын ішінара &#1179олдайтынын айтады. Алайда, а&#1179ша &#1199шін то&#1179ал болуы т&#1201р&#1171ысында &#1179арсылы&#1171ын білдірді. 

«То&#1179алдан дені сау адам тумайды деу &#1179ате. Абай мен Ш&#1241к&#1241рім де то&#1179алдан ту&#1171ан. Керемет адамдар то&#1179алдан ту&#1171ан &#1241рбірден со&#1187. &#1240р н&#1241рсені&#1187 ризы&#1171ы бар, &#1179аза&#1179 «Келінні&#1187 ая&#1171ынан, &#1179ойшыны&#1187 тая&#1171ынан» дейді. Б&#1201л нені білдіреді? Егер &#1179ойшы&#1187 жа&#1179сы болса, ризы&#1179 &#1179ойшы&#1187мен келеді, малы&#1187 к&#1257бейеді. Ал ризы&#1179 &#1199йге &#1241йелмен, баламен келеді. &#1178аза&#1179та «Бас екеу болмай, мал екеу болмайды» дейді. Сонды&#1179тан одан еш&#1179ашан &#1179ор&#1179у&#1171а болмайды. «Бір &#1179озы арты&#1179 туса, бір ш&#1257пті&#1187 басы арты&#1179 шы&#1171ады» деген та&#1171ы бір с&#1257з бар. Біз &#1179азір елімізді&#1187 болаша&#1171ын ойлайтын азаматтарды тууды ойлауымыз керек», — деп &#1179&#1201птады ол то&#1179ал&#1171а шы&#1179&#1179ысы келген &#1179ызды. 

Ба&#1171дарлама&#1171а 25 жасында &#1257зінен 24 жас &#1199лкен отбасылы ер адам&#1171а еш &#1179оры&#1179пай то&#1179ал болып т&#1201рмыс&#1179а шы&#1179&#1179ан Алтай &#1179аза&#1171ы да келді. 16 &#1179&#1201рса&#1179 к&#1257теріп, за&#1187&#1171а &#1179айшы болса да бірінші &#1241йелден баласы бар еркекпен бас &#1179ос&#1179анын то&#1179ал Же&#1187ісг&#1199л Ерм&#1201&#1179амбет 8 баласын алдыртып таста&#1171анын, &#1179азір 8 баланы&#1187 анасы екенін айтты. Ол енді к&#1199йеуіне &#1199шінші &#1241йел &#1241перетінін де айтып салды. 

14 жыл б&#1201рын &#1178аза&#1179стан&#1171а &#1179оныс аудар&#1171ан ана &#1179азір жары ж&#1241не балаларымен Астанада т&#1201рады. Же&#1187ісг&#1199л Ерм&#1201&#1179амбетті&#1187 айтуынша, жа&#1179ын арада 70-ке таяп &#1179ал&#1171ан &#1179айратты жарына &#1199шінші &#1241йел алып беруге ниетті екен.

Айта кетейік, «&#1256з ойым» ток-шоуында ж&#1199ргізушілер жанжалдасып &#1179ал&#1171ан тараптарды ашы&#1179 диалог ар&#1179ылы татуластыру&#1171а тырысады, ал к&#1257рермендерге жа&#1171дайды&#1187 аны&#1179-&#1179аны&#1171ына к&#1257з жеткізуге к&#1257мектеседі. Сонымен &#1179атар, айтыл&#1171анны&#1187 барлы&#1171ын кесіп-пішіп, шешілмейтіндей к&#1257рінген т&#1199йінді м&#1241селені тар&#1179ату&#1171а тырысады.

Бір жарым са&#1171атты&#1179 ток-шоу сейсенбіден ж&#1201ма&#1171а дейін са&#1171ат 15:00-де к&#1257рсетіліп ж&#1199р. Телеарна студиясы мен сайтында&#1171ы интерактив кезінде к&#1257рермендерді&#1187 дауыс беруі ж&#1199реді.