&#1240нші Мeдeу Aрынбaeв сaxнaдa &#1179aн &#1179ысымы к&#1257тeріліп, &#1257нeр к&#1257рсeтуін &#1199зугe м&#1241жб&#1199р бoлды, — дeп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. 

Б&#1201л о&#1179и&#1171а &#1257ткен сенбіде, 27 &#1179арашада «Алтын ж&#1199рек» сыйлы&#1171ыны&#1187 салтанатты марапаттау р&#1241сімінде бол&#1171ан. &#1240нші сахна&#1171а шы&#1171ып, &#1257нер к&#1257рсетіп жат&#1179ан с&#1241тінде &#1179оз&#1171алыссыз т&#1201рып &#1179ал&#1171ан. С&#1241лден кейін сахна&#1171а к&#1257мекшілері келіп, &#1241ншіні &#1179олынан &#1201стап алып кеткен. 

&#1240ншіні&#1187 арт-директоры &#1240сет Ж&#1201ма&#1171азиевті&#1187 айтуынша, &#1241ртіс «&#1178&#1201с жолы» &#1241нін орындап жат&#1179ан кезінде &#1179ан &#1179ысымы к&#1257теріліп, &#1241лсіреп &#1179ал&#1171ан. «Б&#1201л жа&#1171дай &#1257ткен сенбіде бол&#1171ан еді. Сол к&#1199ні к&#1199н ерекше ысып кетті. Медеу а&#1171амыз &#1241н орындау барысында &#1257зін жайсыз сезініп, &#1241лсіреп &#1179алды. Д&#1241рігер ша&#1179ырып, жарты са&#1171аттай &#1257ткенде жа&#1171дайы т&#1201ра&#1179танып, кейін сахна&#1171а &#1179айта шы&#1171ып, к&#1257рермен алдында кешірім с&#1201рап, &#1241нін орындап берді», — дейді &#1241ншіні&#1187 &#1257кілі.

© «Алтын ж&#1199рек» сыйлы&#1171ыны&#1187 салтанатты марапаттау р&#1241сімінде

Оны&#1187 айтуынша, 51 жаста&#1171ы &#1241нші &#1257з &#1241ндерін жанды дауыста айтады. Алайда &#1257зін жайсыз сезінгендіктен б&#1201л к&#1199ні фонограмма&#1171а ж&#1199гінуге тура келген. 

«Сол к&#1199ні &#1241лсіреп т&#1201рса да а&#1171амыз ша&#1179ыр&#1171ан жерден &#1179алмай, &#1241нін орындап беруден бас тартпады. Та&#1171ы бір айтарымыз, а&#1171амыз фонограммамен &#1241н айт&#1179анды &#1201натпайды, сол к&#1199ні &#1241лсіреп т&#1201р&#1171анды&#1179тан &#1171ана техниканы&#1187 к&#1257мегіне ж&#1199гіндік. Оны&#1187 &#1199стіне шара &#1201йымдастырушылары да техникалы&#1179 себептермен &#1241нді фонограммамен айтуын с&#1201рады», — деп т&#1199сіндірді &#1241ншіні&#1187 &#1257кілі жа&#1171дайды.