Б&#1199гін 7 aрнaдa&#1171ы «&#1256з oйым» бa&#1171дaрлaмaсындa eліміздe дaмы&#1171aн субм&#1241дeниeт т&#1199рлeрі тaл&#1179ылaнды, — дeп xaбaрлaйды Tengrinews.kz тілшісі.

Бa&#1171дaрлaмaны&#1187 &#1179oнa&#1171ы &#1240лия С&#1241рсeнoвa &#1257зіні&#1187 «Эмо», «Гот» м&#1241дениетін &#1201станып, &#1179азіргі та&#1187да сол кездерді к&#1199ле есіне алды. &#1240йтсе де ол &#1179азір К-POP стиліне &#1179атты еліктейді. Ол б&#1201л іс-&#1241рекетін &#1179андай да бір ата-ананы&#1187 ж&#1241не &#1179о&#1171амда&#1171ы адамдарды&#1187 назары жетіспегендігінен болды дейді. 

«Мен &#1179азір К-РОР еліктеушісімін. Q-POP — б&#1201л &#1179аза&#1179тар. К-РОР — б&#1201л негізгі &#1179&#1201рылтайшылары. Кореялы&#1179 топтар &#1241лемге &#1241йгілі бола т&#1199сті. Мен &#1179олыма &#1257зіме &#1201найтын кореялы&#1179 EXO тобыны&#1187 атын жазып, жанк&#1199йері ретінде «Эри» (соларды&#1187 фанаты) дегенді &#1179остым», — дейді &#1240лия С&#1241рсенова.

&#1240лия ж&#1201ртты&#1187 не ойлап, не айт&#1179аны ма&#1187ызды емес, е&#1187 бастысы &#1257зі&#1187ді &#1179алай &#1179абылдауы&#1187а байланысты дейді.

«Жас&#1257спірім ша&#1171ымда ма&#1171ан назар аудар&#1171анын &#1179алап, &#1241р т&#1199рлі т&#1199ске боянатынмын. Неше т&#1199рлі &#1241ндерді ты&#1187дайтынмын. Жас&#1257сіпрім кезімде мектепте, отбасымда ж&#1241не достарыммен т&#1199сінбестік к&#1257п болды. Барлы&#1171ы да осыдан &#1257теді деп ойлааймын. Ма&#1171ан ж&#1201ртты&#1187 мен туралы ойла&#1171аны &#1179ызы&#1179тырмайды, мен &#1257зімді &#1201натып, т&#1199сіне білсем &#1171ана ма&#1187ызды», — дейді ол. 

20 жаста&#1171ы металист &#1240лихан Кедеровты&#1187 адам жаманды&#1179ты білмей жа&#1179сылы&#1179ты сезіне алмайтынын айтады.

Ба&#1171дарламаны&#1187 та&#1171ы бір &#1179она&#1171ы Айн&#1201р Рай есімді &#1179ыз к&#1257зіне ота жасат&#1179анын айтып берді.

«Менде &#1179аба&#1179ты&#1187 сызы&#1171ы бол&#1171ан жо&#1179, сол сызы&#1179ты к&#1257рсету &#1199шін т&#1257рт жыл б&#1201рын Астанада 100 мы&#1187 те&#1187геге к&#1257зіме блефаропластикалы&#1179 ота жасаттым. Я&#1171ни арты&#1179 теріні тіліп алып тастады. К&#1257зімні&#1187 формасы ед&#1241уір &#1257згерді.

Айта кетейік, «&#1256з ойым» ба&#1171дарламасы 27 маусымнан жа&#1187а санын бастады. Ба&#1171дарламаны&#1187 е&#1187 басты жа&#1187алы&#1171ы ток-шоу д&#1199йсенбі-ж&#1201ма аралы&#1171ында к&#1257рсетілетін болды. Т&#1199рлі &#1241леуметтік та&#1179ырыптарды &#1179оз&#1171айтын б&#1201л ток-шоу &#1241лі талай &#1179ызы&#1179тар&#1171а толы.