Б&#1199гін 7 aрнaдa&#1171ы «&#1256з oйым» бa&#1171дaрлaмaсындa «К&#1257рeрмeн к&#1257зaйымдaры нeгe к&#1257лe&#1187кeдe ж&#1199р?» тa&#1179ырыбы тaл&#1179ылaнды, — дeп xaбaрлaйды Tengrinews.kz тілшісі. 

Бa&#1171дaрлaмa бaрысындa 1990-жылдaрдa&#1171ы xит &#1241ндeрді&#1187 aвтoры, oрындaушылaрыны&#1187 бірі &#1256ктeм Алтаев &#1179она&#1179та болды. Ол &#1257зіні&#1187 е&#1187 ал&#1171аш &#1241ндеріні&#1187 танымал бола баста&#1171ан кездерін есіне алды. Аптаны&#1187 7 к&#1199ні де уа&#1179ытымыз тойда &#1257тетін дейді. &#1240йтсе де ол, &#1179азіргі та&#1187да орындалып ж&#1199рген м&#1241нді-м&#1241нсіз &#1241ндерін ты&#1187дап, саралап отырамын дейді. Ол &#1257з с&#1257зінде &#1179азіргі жастарды&#1187 &#1241н &#1257нерінде тек &#1241уеніне м&#1241н беріп, с&#1257здерін т&#1199сінбейтінін жасырмады. 

&#1256ктем Алтаев 1990-жылдары «дипломмен ауыл&#1171а келін алып кел» деген тапсырманы &#1179алай орында&#1171анын айтып берді.

«&#1256ктем Алтаев неге к&#1257рінбейді» — дегенге мен &#1257зім &#1179уанамын. Демек біз с&#1201раныста бар екенбіз, халы&#1179 іздейтін бол&#1171аны. Кезінде бекерге ж&#1201мыс жасама&#1171ан екенбіз. 1990-1991 жылдары жазыл&#1171ан &#1241ндер &#1171ой. Институтты т&#1241мамдап, «дипломмен ауыл&#1171а келін алып кел» деген тапсырма берілген болатын. К&#1257&#1187ілде ж&#1199рген, ойда ж&#1199рген бірнеше &#1179ыз болды. Б&#1201л видео 10-15 жылдан кейін т&#1199сірілген бейнебаян», — дейді &#1256ктем Алтаев. 

А&#1179ын Саят &#1240бенов &#1256ктем Алтаевты&#1187 &#1179азіргі &#1241ншілерге с&#1199ре жол сал&#1171аны туралы айтты. 

«&#1256ктем а&#1171аны&#1187 &#1241ні есімізде. Себебі б&#1201л &#1241нні&#1187 &#1171&#1201мыры &#1201за&#1179тау болды. Сол заманда &#1256ктем а&#1171аны&#1187 кезе&#1187і — &#1257ктем болды, &#1179азіргі заман — к&#1257ктем болып т&#1201р &#1179&#1201дай&#1171а ш&#1199кір. Мені та&#1187&#1171алдыратыны, сол кезде шынымен де &#1256ктем а&#1171а ерлік жаса&#1171ан деп ойлаймын. &#1178аза&#1179 эстрадасына бір т&#1257&#1187керіс алып келді. &#1256йткені сол заманда біз есімізді енді жиып, «вечерлерге» барып ж&#1199ргенде «Руки вверх» тобыны&#1187 &#1241ндерін ты&#1187дап ж&#1199ріп, осы а&#1171амызды&#1187 «Жаным», «Не жаздым мен жаным са&#1171ан» &#1241ндеріне вальс билейтінбіз. Сол кезде б&#1201л кісіні&#1187 &#1241ні болмаса, біз б&#1241лкім тек орысша &#1241ндерді ты&#1187дап &#1257тер ме едік. Б&#1201л кісі &#1179азіргі &#1241ншілерге с&#1199ре жол салды деп ойлаймын», — дейді а&#1179ын Саят &#1240бенов.

Ба&#1171дарлама барысында 1990-жылдары е&#1187 к&#1257п табыс тап&#1179ан &#1241ншілерді&#1187 рейтингі к&#1257рсетілді.

&#1178она&#1179та бол&#1171ан Зарина Омарова болса &#1257з &#1241ні «Жанг&#1199лімге» бейнебаян т&#1199сіргенін айтты. Ба&#1171дарлама барысында ескі &#1241ндерді жа&#1187артып жазу жайлы да &#1201сыныстар болды.

«Жанг&#1199лімді» &#1257&#1187деп шы&#1171ар&#1171ан себебім — &#1241нді &#1179азір жастар неге естімеске. Мектеп табылдыры&#1171ында ж&#1199рген жастар орындаса деймін. Б&#1201рын&#1171ыдай. Ол кезде &#1241нге бейнебаян т&#1199сірілмепті. Заманауи бейнебаян т&#1199сірдім. Н&#1241тижесі жаман емес, айтылып ж&#1199р», — дейді Зарина Омарова.

Айта кетейік, «&#1256з ойым» ба&#1171дарламасы 27 маусымнан жа&#1187а санын бастады. Ба&#1171дарламаны&#1187 е&#1187 басты жа&#1187алы&#1171ы ток-шоу д&#1199йсенбі-ж&#1201ма аралы&#1171ында к&#1257рсетілетін болды. Т&#1199рлі &#1241леуметтік та&#1179ырыптарды &#1179оз&#1171айтын б&#1201л ток-шоу &#1241лі талай &#1179ызы&#1179тар&#1171а толы.