Б&#1199гін 7 aрнaдa&#1171ы «&#1256з oйым» бa&#1171дaрлaмaсындa «&#1178aзa&#1179ты&#1187 тoйынa т&#1199зeту кeрeк пe? » тa&#1179ырыбы тaл&#1179ылaнды, — дeп xaбaрлaйды Tengrinews.kz тілшісі.

Бa&#1171дaрлaмaны&#1187 &#1179oнa&#1171ы Eр&#1179aнaт Eсeнгeлді eсімді aзaмaт &#1179aзіргі тойларды&#1187 бір сарынды болып кеткенін айтады.

«&#1178азіргі тойлар бір сарынды. Мен &#1257зім &#1241ншімін, Астана, К&#1257кшетау, &#1178ара&#1171анды &#1179алаларында&#1171ы тойларда &#1241н айтамын. Той&#1171а бар&#1171анда бірден-а&#1179 не болатынын біліп т&#1201рамын, ж&#1201рт та біліп т&#1201рады. Асабаны&#1187 бірінші с&#1257зінен-а&#1179 кімні&#1187 плагиаты екенін де біліп т&#1201рамын. Кейбіреулері &#1257з с&#1257зімен бастап, біреуді&#1187 с&#1257зімен ая&#1179тайды. Мысалы мен бір жа&#1187а д&#1199ние ойлап таптым делік. Халы&#1179&#1179а &#1257тімді болса келесі жолы оны бір асаба &#1201рлап, &#1179айталап жатады», — дейді Ер&#1179анат Есенгелді.

Сонымен &#1179атар, Ер&#1179анат Есенгелді музыкант пен асаба бірлесіп ж&#1201мыс істеу керектігін айтады.

Н&#1201рхан Н&#1201рмаханов есімді асаба &#1171аламторда осы маманды&#1179 иесі туралы теріс пікір жазып жататындар&#1171а жауабы барын айтады.

«Той иесімен келісіп алмай, ол той&#1171а бармаймын. Той болып жат&#1179ан екі елді&#1187 &#1199рім-б&#1201та&#1171ымен таныспай тойды бастамаймын. &#1178азіргі та&#1187да &#1171аламторда асабалар жайлы мындай пікірлер айтылып жатады: «Асаба к&#1257ргенсіз», «Асаба сауатсыз», «Асабаны&#1187 барлы&#1171ы сондай». Мені&#1187 осы&#1171ан айтар жауабым бар: «Асаба &#1179андай — &#1179она&#1179тары сондай. Той иесі &#1179андай болса — асабасы да сондай. Асаба той иесіні&#1187 айнасы», — дейді Н&#1201рхан Н&#1201рмаханов.

«Ж&#1199рген жерімде б&#1257ліп ж&#1199ремін. Мені&#1187 тобымда асабалар алты&#1171а б&#1257лінеді. Ол а&#1179ын асаба — &#1257з жанынан с&#1257з шы&#1171ара алатын, &#1179она&#1179тарына, той иелеріне арнау айта білетін &#1179абілеті бар жандар. Шешен асаба — &#1179аза&#1179ты&#1187 &#1179ара с&#1257здеріні&#1187 жілігін ша&#1171ып, майын ішетін. Шоумен — айтары аз болса да халы&#1179ты к&#1257&#1187ілді &#1201стай алатын адам. Ж&#1199ргізуші — ол тек келесі тілекті&#1187 кезегі мынадай &#1179она&#1179та, алдары&#1187ызда мынадай &#1241нші деп хабарлап т&#1201ратын смокинг киген адам. &#1178ос тілді асаба — &#1257зге &#1201лт &#1257кілдеріні&#1187 к&#1257&#1187ілін таба білетін адам. Сай&#1179ымаза&#1179 — ол &#1179аза&#1179 тойыны&#1187 &#1179адірі басына кіріп-шы&#1179пайтын, не істегісі келсе, соны істейтін адам. &#1178она&#1171ы&#1187 &#1179андай — асабаны со&#1171ан байланысты та&#1187да. Ерте&#1187 келіп алып, &#1179аза&#1179ты&#1187 &#1179ара с&#1257зін &#1179адірлейтін болып, тойды сай&#1179ымаза&#1179 ж&#1199ргізетін болса асаба&#1171а топыра&#1179 шашуды&#1187 еш &#1179ажеті жо&#1179, — дейді Н&#1201рхан Н&#1201рмаханов.

Ба&#1171дарлама барысында пародист жігіт Н&#1201рс&#1201лтан Назарбаевты&#1187 дауысымен барша &#1179аза&#1179станды&#1179&#1179а тілек айтты.

Айта кетейік, «&#1256з ойым» ба&#1171дарламасы 27 маусымнан жа&#1187а санын бастады. Ба&#1171дарламаны&#1187 е&#1187 басты жа&#1187алы&#1171ы ток-шоу д&#1199йсенбі-ж&#1201ма аралы&#1171ында к&#1257рсетілетін болды. Т&#1199рлі &#1241леуметтік та&#1179ырыптарды &#1179оз&#1171айтын б&#1201л ток-шоу &#1241лі талай &#1179ызы&#1179тар&#1171а толы.