Б&#1199гін 7 aрнaдa&#1171ы «&#1256з oйым» бa&#1171дaрлaмaсындa «Eртe &#1199йлeнуді&#1187 eртe&#1187і &#1179aндaй?» тa&#1179ырыбы тaл&#1179ылaнды, — дeп xaбaрлaйды Tengrinews.kz тілшісі.

Бa&#1171дaрлaмa бaрысындa 18 жaсындa 2 бaлaны&#1187 aнaсы aтaн&#1171aн A&#1179мaрaл eсімді &#1179oнa&#1179 кeлді. Oны&#1187 жoлдaсы Ерланны&#1187 жасы отбасын &#1179&#1201р&#1171ан с&#1241тте 21-де бол&#1171ан. 

«11-сынып о&#1179ып ж&#1199ргенімде т&#1201рмыс&#1179а шы&#1179тым. Болаша&#1179 жарым ата-анамны&#1187 р&#1201&#1179сатын алды. Себебі мен ж&#1199кті едім. Осылайша мені алып &#1179ашты. Мені&#1187 анам 1973 жыл&#1171ы, мектеп бітіре салысымен 18 жасында т&#1201рмыс&#1179а шы&#1179&#1179ан. Менен &#1199лкен а&#1171ам бар. Анам іштей &#1179обалжыды, себебі &#1257зі де ерте т&#1201рмыс&#1179а шы&#1179ты. Себебі &#1179иынды&#1179тар болады, со&#1171ан т&#1257теп беріп, шыдау керек. &#1240кем мен анам кішкентай кезімде ажырасып кеткен, мен анамны&#1187 &#1179ол&#1179анаты болдым. Отбасымызда т&#1257рт бала. Т&#1257ртінші сыныптан бастап е&#1187бекке араластым. Ішкі жан д&#1199нием ерте есейді. &#1256зіммен жастылармен &#1241&#1187гімем &#1199йлеспейді. Мені&#1187 т&#1199сінігім де, ойлауым да бас&#1179аша. Ересек адамдарша &#1257стім. Т&#1201рмыс&#1179а шы&#1179&#1179анымда &#1257кіндім, себебі арман-ма&#1179сатым к&#1257п еді, — дейді А&#1179марал &#1170илашова.

А&#1179марал 17 жасында к&#1199йеуге шы&#1179са да &#1179азіргі та&#1187да ЖОО-да білім алып, жеке к&#1241сібін бастап жатыр.

«17 жасымда ая&#1171ым ауыр болды. Д&#1241рігерге бар&#1171анда &#1179атты &#1201ялатын едім. Елдер менімен &#1179атар &#1179ызы барын, о&#1179у&#1171а т&#1199суге дайындалып ж&#1199ргенін айтатын. Босан&#1171аннан кейін, 10,5 айда перзентхана&#1171а &#1179айта бардым. Сол д&#1241рігер ма&#1171ан былай «А&#1179марал &#1170илашова, не болды сізге &#1179оян &#1201&#1179сап» деді», — дейді А&#1179марал &#1170илашова.

Ал сексолог Венера Телжан к&#1241мелетке толма&#1171ан &#1179ыздарды&#1187 жынысты&#1179 &#1179атынас&#1179а т&#1199суі болаша&#1171ын &#1179&#1201ртумен те&#1187 деп есептейді.

«&#1256кінішке &#1179арай, &#1179азіргі к&#1257птеген &#1179аза&#1179 &#1179ызы жынысты&#1179 &#1179атынас&#1179а ерте т&#1199суіне байланысты &#1257мірі &#1179&#1201рдым&#1171а кетіп бара жатыр. Ол егер 16-17 жасында т&#1201рмыс&#1179а шы&#1171уды, не алданып &#1179алып ж&#1199кті болып жатса оны&#1187 т&#1241рбиесі &#1179андай бол&#1171аны? М&#1201ны&#1187 барлы&#1171ы ата-анасыны&#1187 жынысты&#1179 &#1179атынас туралы т&#1241рбие бермеуіні&#1187 ж&#1241не баланы&#1187 м&#1199лде б&#1201дан хабарсыз болуынан шы&#1171ады. Екі жас бірін-бірі с&#1199йіп &#1179осылып жатса, &#1241рине жа&#1179сы &#1171ой, алайда 80-90 пайыз жас &#1179ыздар бала к&#1257теріп &#1179ойып, м&#1241жб&#1199рлі т&#1199рде т&#1201рмыс&#1179а шы&#1171ып жатады. &#1256здері жап-жас болып, бала&#1171а &#1179андай т&#1241рбие бермекші? Ата-анасы &#1179олдау білдіріп, бірге т&#1201рып жатса онда о&#1187алып кетеді. 18 жасында т&#1201рмыс&#1179а шы&#1179сын деген за&#1187 жайдан-жай шы&#1171арылма&#1171ан &#1171ой. Онда барлы&#1179 фактор ескерілген», — дейді сексолог Венера Телжан.

Ал 18 жасында к&#1199йеуге тиген &#1200лпан жігіт &#1179ыз баладан 6 жас &#1199лкен болуы керек дейді. 

«Ер адам ерте &#1199йленіп жатса, бала махаббат&#1179а беріліп, отбасымды асырау&#1171а шамасы жететініне сенім болады. Алайда д&#1199ниеге бала келгенде, отбасылы&#1179 &#1179иынды&#1179тар мен бала&#1171а ж&#1201мсалатын шы&#1171ындар оны шаршатып жіберуі м&#1199мкін. Мені&#1187 т&#1257рт балам бар. 18 жасымда т&#1201рмыс&#1179а шы&#1179тым, жолдасым менен алты ай (17 жаста) кіші. М&#1201ны &#1257з т&#1241жірибемнен айтып отырмын», — дейді Оразxан &#1200лпан.

Ба&#1171дарлама&#1171а арнайы ша&#1179ыртыл&#1171ан психолог маман &#1179ай жастан бастап жынысты&#1179 &#1179атынас&#1179а т&#1199су керектігін айтты. 

Айта кетейік, «&#1256з ойым» ба&#1171дарламасы 27 маусымнан жа&#1187а санын бастады. Ба&#1171дарламаны&#1187 е&#1187 басты жа&#1187алы&#1171ы ток-шоу д&#1199йсенбі-ж&#1201ма аралы&#1171ында к&#1257рсетілетін болды. Т&#1199рлі &#1241леуметтік та&#1179ырыптарды &#1179оз&#1171айтын б&#1201л ток-шоу &#1241лі талай &#1179ызы&#1179тар&#1171а толы.