Рeсeйдeгі «Гoлoс. Дeти» бaй&#1179aуынa &#1179aтысып, eкінші oрын aл&#1171aн Eржaн Мaксим ж&#1241нe oны&#1187 aнaсы Г&#1199лмирa &#1240лібeк aрнaйы Salem social &#1199шін &#1241зірлeнгeн Aмaн Тaсы&#1171aнны&#1187 TalkLike бa&#1171дaрлaмaсынa &#1179oнa&#1179 бoлып, жoбa дaуынa &#1179aтысты ж&#1241нe Ержанны&#1187 &#1257мірі мен алда&#1171ы жоспары жайлы ке&#1187інен &#1241&#1187гімелеп берді, — деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Ержанны&#1187 анасы с&#1201хбатында «Голос. Дети» бай&#1179ауында іштей же&#1187іске деген &#1199мітті&#1187 басым бол&#1171анды&#1171ын айтады. Біра&#1179, бай&#1179ау н&#1241тижесінен кейін отбасыны&#1187 «&#1241ттеген-ай» деген т&#1201стары да бол&#1171ан. &#1256з с&#1257зінде, жас талантты&#1187 анасы жоба барысында &#1179атты &#1179инал&#1171анды&#1171ын ж&#1241не уайымда&#1171анын жасырмады: «Ж&#1199регім к&#1241дімгі &#1201шып кететіндей, &#1179атты &#1179иналып отырдым. &#1256йткені, б&#1201л &#1257те &#1179иын &#1241н болды &#1171ой. Димашты&#1187, тональностында, жо&#1171ары тональноста айтты. Ержан&#1171а &#1201йымдастырушылар да та&#1187&#1171алды. Жанымда &#1179ызым мен жолдасым отырды. Соларды&#1187 &#1179олын &#1179ысып, екі &#1179олым &#1199йіп, бір Алладан тіледім».

Бай&#1179ау &#1179орытындысынан кейін Ержанны&#1187 даусы &#1179арлы&#1171ып, ауырып &#1179ал&#1171ан. &#1200лыны&#1187 б&#1201л жа&#1171дайынан кейін к&#1257&#1187ілі т&#1199скен отбасы м&#1199шелеріні&#1187 барлы&#1171ы &#1179&#1201ша&#1179тасып жылап та ал&#1171ан екен. Десе де, Г&#1199лмира &#1240лібек &#1201лыны&#1187 бас ж&#1199лде алмауына а&#1179шаны&#1187 &#1241сері болды дегенге сенгісі келмейді. Оны&#1187 айтуынша, ресейлік &#1241нші Алсу да, же&#1187іске жеткен оны&#1187 &#1179ызы Микелла Абрамова да &#1257мірде &#1257те &#1179арапайым жандар.

Ал Ержан Максимні&#1187 &#1257зі «Голос. Дети» жобасында бас ж&#1199лде алма&#1171анына ренжімейтінін, &#1179айта &#1179уанышты екенін айтты. 

«Бас ж&#1199лде алсам, олар мені&#1187 жай &#1179&#1201тты&#1179тап &#1179оя салатын еді. Бас ж&#1199лде алма&#1171ан со&#1187, адамдар мені &#1179олпаштап, к&#1257п адам танып, &#1241ншілер &#1257з пара&#1179шаларына суреттерімді салып &#1179&#1201тты&#1179тап жатты, Instagram-да&#1171ы пара&#1179шама &#1179аншама адам тілек білдірді. Б&#1201л мені, &#1241рине, &#1179уантты», — дейді

жас талант.

Сондай-а&#1179, Ресей примадоннасы Алла Пугачева жоба финалистері Ержан Максим, Роберт Багратян, Нино Чеснер ж&#1241не Анастасия Иванованы жеке &#1179абылдап арнайы сыйлы&#1179 тарту еткен. С&#1201хбат барысында Ержан Алла Пугачеваны&#1187 жоба финалистеріні&#1187 болаша&#1171ы жайлы к&#1257рген т&#1199сін айтып бергенін де &#1241&#1187гімеледі.

С&#1201хбат барысында Ержанны&#1187 ата-анасы &#1201лдарыны&#1187 болаша&#1171ы &#1199шін, маманды&#1179тары бойынша ж&#1201мыстан бас тарт&#1179аны аны&#1179талды. Анасы Г&#1199лмира біраз жыл психолог болып ж&#1201мыс ат&#1179ар&#1171анымен, &#1179азір Ержан &#1257нер жолына келгелі бері, б&#1241рін ысырып &#1179ой&#1171ан. Ал &#1241кесі болса, к&#1199нк&#1257рісті&#1187 &#1179амы &#1199шін, к&#1257лік ж&#1199ргізуші болып &#1179ызмет ат&#1179арады. 

Ал Ержанны&#1187 бойында&#1171ы дарын &#1179анмен берілген &#1179асиетке &#1201&#1179сайды.

«Ержанны&#1187 атасы кезінде &#1241н айт&#1179ан. &#1240лі к&#1199нге дейін гормошка, домбырамен &#1241н айтады. Мені&#1187 &#1241кем де аккордеонда ойнап, &#1241н шыр&#1179айды. Жолдасым да, мен де, &#1179ыздарым да к&#1241сіби музыкант болма&#1171анмен, хабарымыз бар», — деп атап &#1257тті анасы.

&#1200лдарыны&#1187 &#1257нері &#1199шін барын салатын ата-ана, т&#1241рбиеге келгенде Ержанды еркелете бермейтін болып шы&#1179ты.

«&#1200рады, ондай кездер болады. Ырба&#1187дап, андай-мындай болып жатса, «&#1199йге бар, зыг-зыг спать &#1179ылып жіберемін» деп айтады» деп к&#1199лді Ержан.

Б&#1199гінде Ержан Максимге жан-жа&#1179тан &#1201сыныстар т&#1199сіп жатыр екен. Отбасы алда&#1171ы &#1179адамдарын ойланып, а&#1179ылдаса келе шешпек. 

«Лондоннан хабарласты. &#1200лыбританияны&#1187 Х-фактор жобасына ша&#1179ыртып жатыр. &#1200йымдастырушылары емес, бір адамдар &#1179атысып к&#1257рсе деп &#1201сыныс білдірді. Ойланып отырмыз. Саба&#1179тары &#1179алып &#1179ойды. Оны&#1187 &#1199стіне, Ержан а&#1171ылшын тілін о&#1179уы керек. Енді басты ма&#1179сат — Ержанды музыкалы&#1179 мектепке беріп, білімін шы&#1187дау. &#1200сыныстарды отбасымызбен, мамандармен а&#1179ылдаса отыра, бірге шешім &#1179абылдаймыз. «Голос. Дети» жобасынан б&#1257лек, «Юнайтед» деген компаниямен бір жарым жыл&#1171а келісімшарт&#1179а отыр&#1171анбыз. Оны&#1187 аясында жоба финалистері тур жасайды» — дейді Г&#1199лмира &#1240лібек.

«Голос. Дети» бай&#1179ауы барысында Ержан &#1257зіні&#1187 М&#1241скеу &#1179аласында музыкалы&#1179 мектепте о&#1179ы&#1171ысы келетіндігін айт&#1179ан болатын. Десе де, с&#1201хбат барысында анасы ер жеткенше Ержанны&#1187 елде &#1179алатынды&#1171ын ашып айтты.

Еске салайы&#1179, оралды&#1179 Максим Ержан «Голос. Дети» жобысыны&#1187 финалында 27,9 пайыз дауыс жинап, екінші орынды иеленген болатын. Бай&#1179ауда ресейлік танымал &#1241нші Алсу мен бизнесмен Ян Абрамовты&#1187 &#1179ызы Микелла Абрамова к&#1257рермендер тарапынан 56,5 пайыз дауыс жинап, бас ж&#1199лдені же&#1187іп алды. Алайда, бай&#1179ау н&#1241тижесі желіде &#1199лкен дау тудырып, к&#1257пшілік на&#1171ыз же&#1187імпаз деп Ержан Максимді таныды.

Ержан Максим мен анасы Г&#1199лмира &#1240лібекті&#1187 толы&#1179 с&#1201хбатын арнайы Salem social &#1199шін &#1241зірленген Аман Тасы&#1171анны&#1187 TalkLike ба&#1171дарламасынан біле аласыздар.